गीत

364

                              गीत

                         –शान्तकुमार खालिङ राई

मानिस तिमी मानिस बन, सधै राख सफा मन !
निशिचत मृत्यु एकदिन, आफूभित्र मान्छे चिन !!

क्रोध रिसलाई टाढा राखी सदूभाव प्रेम बाँड !
स्वार्थ मोह सारा त्यागी आनन्दले बाँच्न सिक !!

हिरा मोति सुन होइन बाँडौ सबलाई गुण, ज्ञान !
निशिचत मृत्यु एकदिन आफूभित्र मान्छे चिन !!

भौतिक सुख खोज्नुभन्दा अन्तरात्मा शुद्ध राख !
बाहिरी रूपरङ्गभन्दा भित्री रूप चोखो राख !!

जत्ती नै धन भए पनि किनेर कत्तै पाइन्न प्राण !
निशिचत मृत्यु एकदिन आफूभित्र मान्छे चिन !!

कमल–५ पाँडाजुङ्गी (झापा)

                                     -धन्यवाद !

Facebook Comments